JkïJM &a2r. /fa-A'/yr V li BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen - Conform het advies wordt besloten. Besloten wordt afschriften van deze stukken te zenden factfaj- aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. Besloten wordt afschriften van deze stukken te zen- fa-gfaj den aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. G Besloten wordt den Raad voor te stellen dit verzoek fa in handen van hun. college te stellen om hierover prae-advies uit te brengen. Het college heeft dit schrijven voor kennisgeving aangenomen. IA Os J'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 466