wet be- erkie- ad den dag g zal ge- gen na de datara van wet zijn electri- terdam- otstand- uitsluiti nige vei- zgezeld n advie- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De stemming zal, zoo noodig,worden gehouden op v/oensdag Mei a.s. Besloten wordt aan Gedeputeerde Btaten te verzoeken in beginsel te willen goedkeuren, dat de bouw van de boerderij wordt bestreden uit het kapitaal, beste voor belegging. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, nos.7 en 4, wordt besloten de aanvragen nos.2/500 en 1/15pO in te willigen. nd 1Q cJl. I? dl V l? oAJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 46