Volg- rium- Afzender of voorsteller mer I Datum Korte inhoud 532 Bestuur der Maria- school zendt voor de reconstructie der school! beslote een nieuwe begrooting in. Aangevraagd I fcing te wordt thans een bedrag van 3916,=. het ben

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 471