BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen er school gevraagd 5916,=. Besloten wordt een bedrag van 3916,= ter beschik king te stellen en den raad bij begrotingswijziging iet benoodigde crediet aan te vragen. isJi- 1*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 472