NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN20..1 ...i 193 9 burgemeester D.A.de Bruijn en H.J.Gasillewethouders Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig 533 55Q Afd. IV Afd. III Tegenwoordig de Heeren Mr W«A« J»T Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 474