Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud num- Gentr.Verifica- tiebureau, 's-Gravenhage Teohn.Ambtenaar van het Gasbe drijf rapporteert omtrent de controle van de kas en boeken van het Gasbedrijf dezer gemeente over het 2e kwartaal 1939. Verzoekt de beslissing van het college te vernemen omtrent^de punten vervat in zijn vorig controle-rapport no.527 R dd.16 Februari 1939. brengt advies uit ten aanzien van eeni ge door den Directeur van het Centraal Verificatiebureau in zijn rapport van 16 Februari 1939» no.527 R aanbevolen maatregelen betreffende b. kasadministratie incasso gasgelden. d. opdrachtboekjes.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 481