/?U. £- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen >le van de •ijf dezer l 1939. it college 1 vervat *t no.527 Gezien. Aan het Verificatiebureau zal worden mede gedeeld, dat het College van oordeel is, dat voor- loopig geen gevolg moet worden gegeven aan den in houd van het rapport dd.15 Februari 1939. i van eeni Centraal >port van inbevolen Aangezien het College van oordeel is, dat voor- loopig geen wijziging behoeft te worden gebracht in de administratie van het gasbedrijf, wordt be sloten op de door het Verificatiebureau gedane voorstellen niet in te gaan. V /J/?\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 482