BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN25 Juli. D.A.de. Biuijn .e.n....H.«.J..«.G.a.s.i.ll.e..,W.e.t.hO.ude.i.s Tegenwoordig de Heeren Mx WA J ViSSei'B.U.X.geCie e St eX Secretaris J GfA.«.B.atenbuig Afwezig Accoord e Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. I:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 484