v /aV v JU. IU 9' Aideeling Aanmerkingen .besloten wordt de aandacht van betrokkenen er op te vestigen, dat het besluit van het College van 12 y\ April 1958 niet wordt nageleefd en op naleving hiervan aan te dringen. Goedgevonden wordt ook het Soester advertentienieuws in te schakelen. Besloten wordt hiervoor een bedrag van 25,= in re- *aJy kening te brengen, zijnde 10,= leges en ƒ.15,= ad- ministratiekosten. Besloten wordt aan C.r'onteijn te berichten, dat op zijn verzoek niet kan worden ingegaan en de aans ving dd. 14 Juni 1939, 1e afd.no.22^1 ten volle blijft gehandhaafd, conform het advies van den direc teur van Gemeentewerken van 20 Juli 1939 nr.19/31 u Besloten wordt de regeling te dezer zake door de po- litie getroffen, te erkennen. 'Vi tM Het verzoek wordt ingewilligd, mits niet met lijsten, -l doch met bussen wordt gecollecteerd. M/J^ Vergunning wordt verleend. v cM-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 486