Volg- num- Afzender of voorsteller mer 565 j.h'ooder, lid van den Kaad. 566 567 Datu m Directeur van Ge meentewerken H.C.M.van Beeis. Arch.B.K.A Korte 1 n h o u vraagt te mogen vexnemen of het juist is, dat vexkoopexs van con sumptie-ijs is aangezegd, dat zij in den vervolge geen ijs meer mogen be trekken van de V.A.ivi.I. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige tee^eningen en advie zen. de heer van heers zendt bij schrijven van 26 ivlei 1959 omtrent een plan tot aankoop van de buitenplaats "Colenso" ide voorwaarden, alsmede een situatie- jteekening van het geheel, waaruit 'blijkt dat een gedeelte van de buiten plaats als bouwterrein ware te be stemmen en het overig deel als park. (Deze aangelegenheid is tot dusver vertrouwelijk beschouwd) He1 var gee Vu dee nir te j voc plc uil in das wo 1 In vr£ BI* har ze Gelet 95, 1C de aar 1/1609 1/160S Ga am; van Bi om fij hooge: aanhaj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 489