BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN ...MrW A J yiss er., b.ur.geme.e.at er D,.A.d eil. J.. G-as.i 11 e. ^wethouders Afwezig Tegenwoordig de Heeren Accoord De Burgemeester, De Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. II.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 48