V y BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het m con- it zij in ïogen be- emge vei- ergezela en advie- ch rijven plan tot "Colenso" situatie- aruit e buiten- te be ls paxk. dusver Het is niet juist, dat verschillenden verkoopers van consunftie-ijs is aangezegd, dat in den vervolg geen ijs meer mag worden betrokken van de V.A.M.I. Vragensteller zal waarschijnlijk doelen op de mede- deeling aan sommige houders van standplaatsvergun ningen voor ijs, dat, in verband met het zeer groo te, steeds nog toenemende aantal aanvragen daarto voortaan bij de verdeeling van de beschikbare stan plaatsen, voorgaan de ijsverkoopers en ijsbereiders uit deze gemeente, hen verkoopers van ijs, dat nie in deze gemeente wordt bereid, zullen als gevolg daarvan slechts de minder goede plaatsen kunnen worden toegewezen. In verband met het antwoord op vraag 1 kan deze vraag onbeantwoord blijven. Blijkens bovenstaande antwoorden is de vrijheid van handel niet op de door vragensteller genoemde wij ze beknot Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 95, 101, 100, 91, 67, 87, 92 en 98, wordt besloten de aanvragen nos.2/535, 2/556, 2/535, 1/1608, 1/1589 1/1605 en 1/1612 in te willigen. Bouwaanvrage no. l/l609 wordt geweigerd. lila ampele bespreking wordt besloten aan den heer van Beers te berichten, dat het College momenteel om financieele bezwaren geen vrijheid kan vinden bij hoogere instanties de aankoop van de buitenplaats aanhangig te maken. \SaJjs- d- v 1/ Ji j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 490