NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 9. VAN Tegenwoordig de HeerenMr Visserburgemeester „D.A.de Brui jn. en. H.«J.»Gasille, wet houders Secretaris J.GA.Batenburg Afwezig Accoord 5.6.8 587 Afd. De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 492