NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 9 VAN Tegenwoordig de Heeren IJl*.. 7/AJVi s s erbur.gemeester. B.A.deBruljn en K.J.Gasille,wethouders Secretaris JGA.Bat enburg Afwezig 588. .6.07. Afd. Accoord De Burgemeeste e Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 500