\«7* i 3^, ESLISSING Afdeeling i A Aanmerking en No. en amebord gang van ng van offstr, v.Politi gunstig Besloten wordt toestemming hiervoor te verleenen, V mits het reclamebord achter de rooilijn v/ordt geplaatst. V il aden Lling ij 1939. niet Vergunning wordt verleend. /f- a vermin j Besloten wordt afwijzend prae-advies uit te brengen, ig van ïypothee id en Dieden i van Dsten, l jkheden len ven inwil- L betrei men een >penbarei Le dat van B. ideropzej Ld om de toe- de open- i-sfoort t offi' e nemen' ;erke- legenhe- 40,= et ont' Vergunning hiervoor wordt verleend. Mrt fy/ Besloten wordt goedkeuring hieraan te hechten en de vergoeding op 55,= aan te houden. i Besloten wordt deze zaak onder de aandacht van de i hoofden der scholen te brengen. Be declaratie ad 40,= zal worden uitbetaald, Besloten wordt adressant te berichten, dat door het college reeds dd.12 Augustus 1930 1e afd.no.1556 tot wederopzeggens toe vergunning werd verleend om var kens te mogen houden. 4v' I/kW IA aJil' V Ij/iV lA aJjL V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 504