NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Ay VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN4. ..Augustus193. ,.9..«.. JJ Ade ...Bi.u.ün.. enKJGasille.,et no.ua exs.., Secretaris «J O Batenbuxg.» b25 Afd. 1Afd- 11 Afd. III: p Afd. IV J/_ TypTvdW Tegenwoordig de Heeren «..•A.«<J.» isse.I.,A.U.IgS.El.e.e.S.t.e.r Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 508