h SLISSING Afdeeiing en No. Besloten wordt dit verzoek te behandelen bij ae alge- JL. heele uitbreiding van het lichtnet. ijllv Besloten wordt goeakeuring aan de toelating te ver- V leenen, indien de ouders 15,= per jaar bijdragen. V'LjW Aanmerkingen Besloten wordt adressant te berichten dat van zijn aanbod geen gebruik zal worden gemaakt. I/ X Besloten wordt den Intendant mede te deelen dat het College aoor "otaatsboschbeheerde boomen langs ae btadhoaderslaan heeft laten schatten, met als resul taat dat deze dienst een en ander op ƒ.2115,= heeft geschat en dat dit bedrag een basis voor ondernande- lingen zou kunnen vormen behoudens noogere goedkeuring voor eene eventueele overname van de btadhouderslaan. Kennisgenomen net wachtgeld over ouli 193^ Z&1 worden uitbetaald. Besloten wordt adressant te wijzen op net bepaalde in «X artikel 714 lid 2 en j van het Burgerlrjü wetboek. k 1J {1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 512