Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 623 624 625 directeur van Ge meentewerken. kinister van bocis le Zaken, te s-Gravenhage Directeur van Ge ne ent e werken. brengt rapport uit omtrent de ver zoeken van den heer Hom inzake het maken van een rijwielpad langs het smalle (eerste) gedeelte der Koningin- nelaan en het aanbrengen van een teer laag op het bebouwde gedeelte van den boester Zngweg en den molenweg. deelt mede, dat ae inspecties voer de werkverschaffing zijn opgeneven en dat zijn ingesteld inspecties van den Rijksdienst voor de werkverruiming. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen Besloten het rapp 1 August College te doen ^ennisge Gelet op 103 en 1 en 1/161 1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 513