BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ver- het Het oningin. en teer- van den voer de en dat den Lng. ge ver- zeid adviezei Besloten wordt de vragen te beantwoorden, conform het rapport van den .directeur van Gemeentewerken van 1 Augustus 1929, nr.1444 met dien verstande, dat het College zich niet bindt om reeds in 1940 deze werken te doen uitvoeren. kennisgenomen. Gelet op het advies van houw- en woningtoezicht, nos 10) en 104, wordt besloten de aanvragen nos.1/1614 en 1/1615 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 514