NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.8....Augustus193 9 Tegenwoordig de Heeren Mr ,.W..A... J.. Vi.sS.er..,....B.ur.g.eiIl.ae.S.t.er P.A.de JBrujjn. .en....H...J....G.asille.,Wethouders... Secretaris P.G.&ro.Ot.WM.d., Afwezig.J..*.S..»A.,Bat.ê.nbur.g.,....Se.cr..e..tar.i.s..«. Typ:T.v.d.W. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 516