4 v V J l? Ju- BESLISSING Afcfeeling j A j Aanmerkingen en No. Aangezien inmiddels dit bedrag bij den gemeente-ont- vanger is gestort, wordt van het schrijven kennisgeno-^v^-, men. De gevraagde toestemming wordt verleend. iSjjL. V ipt. Besloten wordt hierop niet in te gaan. In afwijking van het advies van den Inspecteur van Po- litie wordt de gevraagde toestemming verleend. Onder toezending van een afschrift van de ingekomen klacht aan het bestuur van de speeltuinvereeniging "Soestdijk" zal aan dat bestuur worden medegedeeld, dat het College onaangenaam is getroffen door de me- dedeeling dat de omwonenden hinder van den speeltuin ondervinden. Verzocht zal worden omtrent een en an der te willen dienen van bericht en raad. iv Besloten wordt deze verzekering niet op te zeggen. De gevraagde toestemming wordt verleend. Ben bijdrage ad ƒ.176,10 wordt verleend,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 520