NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 1.1Augustus1939... VAN Tegenwoordig de Heeren£ïr.W. A. J. .Visser ,burgemeester D.A.&e Bruijn wethouder». Secretaris J G.A..j3.at enburg Afwezig .643 6.58 Afd. II Afd. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 524