3' '-fff *4 tVrr. V cJx, IG zV. JU- G Ju. k' \L\\u. BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen ikerstraa ng te irt13 it ver- irceel 'stand iheiding, ive van itweg een .e E no. er 24 M2 Aldus wordt besloten. hem ge- ■wi jde- ;eplaat- Het verzoek kan niet worden ingewilligd en het bord moet achter de rooilijn worden geplaatst. V \&*L. nische no .3710/ ingang jd van 8 luxe Kennisgenomen. rras dranken brengt t dd .8 Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. oor hem egen- met den woon- s er laan- ma and en e bouw- Het verzoek wordt niet ingewilligd om der gevolgen wille G Ji. v ouden te van Augus- ft hi er- Toestemming wordt hiervoor verleend, mits de collecte uitsluitend op de kerkpleinen plaats vindt. oud en 1 rdag 9 aar .Zon-I de plei'| gemeentsj gevraag®! de na- ooMT -tTjgrgfl Toestemming wordt hiervoor verleend, mits de collecten uitsluitend op de pleinen voor de R.K.Kerken plaats vinden. 'J f~,6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 528