v. 9. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen s vindt :en, zulh et "Geu- dat het emeenen iek niet ting van het kt in hel den van e aan richt laires i ertegen Weede- yving te van ver- oer van lk per- toebe- laatsen anten choon- ak op te i W. van ling van jdragen jlitie te be- jveel 3 inhou- Juli Vergunning wordt verleend, mits de collecte door middel van bussen geschiedt. Besloten wordt aan J.Zoetelief een aanschrijving te zenden, zooals voorgesteld door den Directeur van Gemeentewerken. Besloten wordt Mejuffrouw C.van den Berg aan te wijzen als schoonmaakster van de openbare lagere school aan de Beetzlaan. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van den voorzitter. 2*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 530