NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.5. Augustus1939 Tegenwoordig de Heeren ..Mr..W.A.J.Visserburgemeester DA.de Brui jnen H.J.Gasillewethouders Secretaris Groot. S. Afwezig De Wethouders, Accoord Bevat volgnummers.6.59t/m677 De Burgemeester, Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 532