NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN e.n....h.*. t<;.e..t:ji.QU£i..e.xy.- "0.iv.de Bruijn, Wethoudei', en »a.Batenburg.Secretaris Tegenwoordig de Heeren wX.<M/..«.A.«.d...*.y..i.S.S.e.X. me.Q.S.t.e X Secretaris ...P..«.C.*.GxD.D.t>lllM.» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouder*, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: 1 Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 540