M2 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen t heeft kenlaan de voor bij be- L 1959 net af- rband it voor Drdt ge in te 'fen tot Aldus wordt besloten. De gevraagde bijdragen worden verleend ileging hjdvak leging jdvak ileging t tijd- leging k van voor erso- n dat eclareeiü ver- eld van ezen. .besloten wordt den Inspecteur van Politie te ver zoeken mede te deelen waarom naar zijn meening de tegenwoordige regeling voor reis- en verblijfkosten niet juist en hem daarom ongewenscht voorkomt. Gelet op liet advies van bouw- en woningtoezicht no. 111, wordt besloten de aanvrage no.1/1620 in te wil ligen. vjs I*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 546