NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN22.Augustus1939. HJGa si 1 le \ve t houd er Afd. I...4?.. Tegenwoordig de Heeren Mr'7A.«JY.iS S erbUTgSUieeS t er Secretaris P C»Groot Afwezig Bevat volgnummers.69.6t/m708 Uitgevoerd Afd. II Afd. III Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 548