4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN25 ...Augus.tua1939... Tegenwoordig de Heeren ..Mr.A".A...J .Visserburgemeester H,. J ...Grasille,wathouder Secretaris JG.A. Batenburg.» Afwezig .71.9 Afd. IAfd. IIAfd. III/IX/... Afd. IV Accoord De Wethouder/ De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 7.Q.9t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 554