NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN3Q-iLu.g.U-S.tns. v »A«ti «Visser,Aargemeester D«A«de jdxuün en iri> J «Gasille wethouders Afwezig .7.20. Z.p.2. Afd. i'y pi'vd Tegenwoordig de Heeren Secretaris A Accoord e Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 560