Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 7J2 wethouder Oasille stelt voor den naad ter vaststelling aan te bieden: 1e. een besluit tot aanvaarding van een rijksvoorschot ad ƒ.4.000,= ingevolge de ,/oningwet ter verbe- terinü van woningen van de Woning stichting "Ons belang" en beschik baarstelling van bedoeld voorschot aan de woningstichting voormeld; 2e. een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting 1939 °P ^e- ze aangelegenheid betrekking heb bende

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 565