NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1September. D.A.de Brui ju en H.J.Gasille,v;etliouders Secretaris JGA,. Batenburg 7.3.3. 7.47 193 9 Tegenwoordig de Heeren llr*1J.A.J.Visser^burgemeester Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 568