BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen afwi jkei i 1939, hts éln rdieping 11. werken j rapport en uit- Le van ar 1938 fchouder iran in de vast- 5 ontwerp kasgeld- 1940 verhu- m een Ivies )ir .v. -raag ge- ;li jk ;ntjes in Besloten wordt het oorspronkelijke besluit te handha ven en uit te voeren. De rekening wordt goedgekeurd. Het College gaat met de bevestiging accoord Wordt besloten. -wt je, .atsen op eel jzend ;e ver- zeld dviezen. i De vergadering staat afwijzend tegen het bouwen van een vast tentje in het plantsoen. J„ Op het verzoek wordt conform het advies van den Dir.v. /co-Zs Gem.werken afwijzend beschikt. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd, 1 September 1939 nos.116 en 115 wordt besloten de aanvragen nos.1/1625 en 1/1624 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 572