BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen cheid nu deze e vier- ethou- etrekt len dank ngename en harte, eering den Se- aatste jke hulp Bouw- et den st van t voor n te Besloten wordt de heer Dorlas op arbeidsovereen komst te werk te stellen tegen een belooning van 30,= per week, ingaande Maandag 4 September a.s. De tewerkstelling zal in afwachting van een nadere beslissing van het College omtrent oproeping van een tijdelijk opzichter kunnen geschieden. 3JÏ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 574