NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Tegenwoordig de Heeren Me.\»AJTi.S.S.er., bur.gemeeSter HJ ...Gas.illeeu.A.».P...Hi.lh.ar.st.,,...wethouders Secretaris J..*G.«A...B.&t.SILhurg., Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m DER GEMEENTE SOEST VAN5....£.e.p.£.emb..e.r.193 3 VAN DE VERGADERING VAN Uitgevoerd Afd. I jLAfd. IIAfd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 576