BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De werkzaamheden worden als volgt verdeeld: Burgemeester: Algemeene Zaken, Brandweer, Onderwijs, PersoneelszakenArmenzorg, Steunverleening, Werk verschaffing, werkloosheidsverzekering, Volkshuis vesting. ffeth.PI.J.G-asille: Belastingen, Financiën, Wegenfonds keuringsdienst, PatuurhadGrondbedrijf en Uitbrei dingsplan. ï7eth.A.P.HilhorstOpenbare Werken en gebouwen, Bouwtoezicht en Gasbedrijf De heer H.J.Gasille wordt door de vergadering aange wezen als waarnemend Burgemeester. Tot uitbetaling van het wachtgeld over Augustus wordt besloten. V iSj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 578