NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN8....S.e..p.t..e.mb.er. H.J.Gasille en...A..P...Hilh.or.s.t.ywethouders- 7.5.4 .7.7.4. Tegenwoordig de Heeren lór ...V/AJ „V.is.s er ,.bur geme est er Secretaris J» G, A ..BatenfeUTg... Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 580