Korte inhoud num- Afzender or voorstelie mer 773 774 J.H.A.Rupert Steenhoffstr.12, Soest Weth.Openb .Werken deelt mede, dat de gezondheidstoestand! van Mej.A.C.v.d.Giessen nog niet van dien aard is, dat zij haar werkzaamhe-| den kan hervatten. adviseert de vergadering ter voorzienii] in de afwezigheid van den heer Tille- mans Techn.Ambtenaar (op arbeidsover eenkomst) over te gaan tot het plaatse?) van een oproep voor een tijdelijk op zichter teekenaar bekend met het bouw-| vak. Belooning 150,= per maand. Goed) kunnende teekenen een vereischte. De tewerkstelling zal geschieden op ar beidsovereenkomst

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 587