V ?n dat Ltgaven 1 liet jdraagt OuO BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt mede te deelen, dat tegen de verla ging geen bezwaar bestaat. S/i -^.yiïoo of de op ide kos- 3 aan- rkken van ae e Ker- saeente Het College neemt aan, dat de deurknoppen behooren tot de voorzieningen, die getroffen moesten worden bij Het betrekken van de woning door Het nieuwe scnool- hoofd, zoodat een en ander door de gemeente zal wor den betaald. ter van nde goed- oor jeug- nstjaar 1óOO oor Haar te voe- aan Het wegber- kennisgenomen. AAL Zy Het College Heeft tegen Het verleenen van een voor scHot ad /.1b00,= geen bezwaar. moeten 1 s van ar issen ts voor atures het over ik en het Kloos- art.4 de N.V. en over al de Coio! n door en van >r den uivrage ;ave van hoogh- .s een zijn in- koopen. ;ning zou »bben van Besloten wordt den Raad voor te stellen, de navolgen de voordrachten ter benoeming van een tweetal leden van den Baad van Commissarissen der h.VCentrale Slachtplaats ter voorziening in deze vacatures op te maken. Vacature Endendijk: Vacature van klooster: IH. Zijlstra. J.H.Hom. IM.HornsveldJ.E.van Breukelen. IJ.v.d.Ven. J.Stroband. Besloten wordt aan den heer Santman een vcorloopig «koopcontract voor te leggen tot aankoop van deze A iW 100 M2 grond. - M. k 'AA/.lb/l 3 CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 58