NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN12....S.e.p.±.eiïih.er193-3.9.... Tegenwoordig de Heeren "...rW.A.. J.Vi.S.S.er..,.b'UXge:ueest.er -..H.».J.».Gas,i.lXe.....eii...A...P....Hi.lJaox.s.t.rwe1;houder.s... Secretaris J*G*A..Bat.eXLburg., Afwezig ^<^>Q Bevat volgnummers 775t/m7-87 Uitgevoerd Afd. I jLAfd. II Afd. III Afd. IV L Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 590