7 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.1.5-...S.ept.amb.ex.193 9 Tegenwoordig de Heeren ...Mr....V/...A...J....V±.as.er..,.b.ur.geiïie.est.ex.< A.E...Hilhorat ,v;eth.Qucer.s.. Secretaris J.G. A.. Bat 6 iïb.UT Afwezig Accoord Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m.7.9.9 Uitgevoerd Afd. IA? Afd. II Afd. III Afd. IV ...j...

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 598