Volg num mer 15/ir 1541 10 Afzender of voorsteller Best .d .St"Steun fonds v/d Ver.tot bevordering der bel.v.T.B.C.patie: ten in ïïederl. Breedeweg 17, A 'dam Eoóf dvertegenwoorj- diger der Ver."Het Hoogeland" Borniai- str.67, te Huizum' Leeuwarden Korte verzoekt vergunning tot het houden eener straatcollecte, middels den ver koop van speldjes op 19 Aug.1939. De Insp.v.politie adviseert tot inwil liging van het verzoek. verzoekt vergunning voor het houden van een speldjesdag op Woensdag 19 Juli a.s. t/b dezer Vereeniging. De Insp,v.politie heeft tegen inwilli ging van het verzoek geen bezwaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 5