BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iaride lan-| and kraan. Ua eenige bespreking wordt met den Pastoor Lommerse overeengekomen: 1©. dat hij als verrekenposten stort de bedragen op gegeven voor aanleg van electrische geleidingen en waterleiding. De onderdeelen welke bij den Pastoor bezwaren ontmoeten sullen nog nader ter plaatse worden nagegaan met een vertegenwoordi ger der P.U.E.M. 12eden Secretaris te machtigen ten spoedigste de P.U.E.M. en de Waterleiding My namens het Col lege opdracht te geven de werken uit te voeren. Je. omtrent den aanleg van gasleiding nog nader ovei leg te plegen met den Technisch ambtenaar van het Gasbedrijf Vordt besloten. Besloten wordt aan den Majoor mede te deelen dat het College in beginsel bereid is medewerking te verlee- nen tot beschikbaarstelling van terreinen. Gewezen zal kunnen worden op het gemeenteterrein Perd.Huyck- •Laan, Birkstraat en de terreinen aan de Paulus Pot* "ter laan. Ck/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 604