r NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN19.....S.e.p.£.e.mk..er.193 9 Tegenwoordig de Heeren .Jfe...A».J.».Yiss.ex..,.'bua?geme-eS-t-e3? H.«.J.*.öaaill.e....eii...A*E.»Hilhor.a£.^w.e.tliouder-»-. Secretaris J^.Gr.*A...Ba£.enb.UX^.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .8.0.0.t/m.8.1.9 Uitgevoerd Afd. I...JyAfd. IIAfd. III{...2}..Afd. IV ~7 -ï'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 606