BESLISSING Afd<f;"9 Aanmerkinaen en No. /oorzien Besloten wordt in deze vacatures ter benoeming voor ires van dragen het nieuw benoemde raadslid T.Dorresteiin. en Uit- 3 Commis- Drdenin- ïame van den om He"t College kan zich hiermede vereenigen. de over- I Prins ;wijzigd van B. Besloten wordt den Raad machtiging te vragen adres- ,rekken santen in te lichten, volgens het schrijven van den ;komen Commandant der Luchtvaart Brigade. ie, ver uiten vliegen een mi- iing van Besloten wordt den Raad een crediet groot .1295,= den aan- aan te vragen. Lndweg in i >nd aan de familie i-ter- It opge- r kan 5 moge- bepaal - .ding in verleend. 'en van Besloten wordt mede te deelen, dat het bouwen van :en dd. schuilkelders buiten de rooilijn niet kan worden toe gestaan. ianning- Besloten wordt aan J«W.Lakerveld een aanschrijving te i aan- zenden, conform het advies van den Directeur van Ce- i dragen, peentewerken. inde erf 'val e.d. s ik M3 ;ing van «ntenaf- •poneerd i ten-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 60