BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen n Binnen» acht om evvone overwerk zin ach- sluit naa ie niet e gevallen dat bij- d aar van, loond 0;o voorstel van< besloten aan dei 'wqrdt voorloopig hriaiidsuhe Zaken de vraag te stellen of het niet gewenscht zou zijn ook de werklieden in de tijdelijke regeling te be trekken, aangezien zich gevallen voordoen dat amb tenaren in engeren zin lagere bezoldiging genieten d n de arbeiders

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 614