NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN22... 3e.pt emb.sr193 9 v:...Crasillee.n....A.,..P.sH.i.l.lj.Qï,.s..t...,.yy:.e.i;.]b.o.ud.er.s. .82.0.. Afd. IV; Tegenwoordig de Heeren Sec r eta risBa ©ïlTbUXg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 616