i\^ /iV. V BESL SSING Afd en eeiing Aanmerkingen No. te richter, van var- 10 M uit enblikke- entepoliti d dat hij belooning| nt 5 te mo- 1940. lot het richten van een aanschrijving aan R.v.d.Duinen wordt besloten, ingeval het hok nog niet mocht zijn verwijderd. cUr li' i Besloten wordt adressant te berichten dat na een inge-j y steld onderzoek voor het verleenen van een toeslag Inaar het oordeel van het College geen aanleiding be- slaat Het adres te behandelen bij de begrooting 1940. staand re en het boi el Kerk- sen teger 1. sp .v.Pol advies mit Broek, oek om vei n enkel no .2352) ;unstig te dat door rceel een at i s aan staan. het ver20!| r om hem :e wel mo- seerd wöfl rzoek ni®; 'ornsveldi .mer van sigaren-, ,n Hornsve om voor®6 .elijke W' geven. )e toestemming wordt tot wederopzegging verleend, ech-j ter alleen voor een bord ter grootte van maximaal ,50 bij 0.60 M. Voorts gelden de gebruikelijke voor- gaarden Conform het advies wordt besloten. an A.Timmerman te den Dolder te berichten, dat het ollege geen plaats zal aanwijzen, doch dat een door iem te noemen plaats waar hij de afgraving meent te tarnen doen bij het College kan worden voorgedragen, iet verzoek ontheffing van de algemeene verbocëbepalin-j ïen te willen verleenen. esloten wordt de aanschrijving te richten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 620