s&sgs ook f!rcfet p3Si,KS':!n,'!S" p3s»SawS='^S:i Vm BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen terrein grondsche en "bouwen en ad lgno.31 egrooting Het voorstel van den TeoVm imv+ i n ring niet worden aanvaard TLLwLLLglve^6" ge- doen van an de heel vreemd is aan de bêgroötïnjr aeentewerken van ejn tfWen vaa f SLwtA'8 d06n Sa^ruik maken! 4en schullLïdefnabIfheïeGe1Seenteht-b°UWen Van een strekken.6n 4ea W-=teG daarto w^I^te^ri"16 Goedgevonden wordt de machtiging te verleen™ fan Soest^ord^goedgekeurd? 3^^ op gelyke Wijze machtiging worden verleend. D6rg V 11 De toestemming wordt geweigerd, /Onform besloten. plaatsen et plant- Soester- i er omtrent rijven dd. p het in is aan de en bouw werd ven ts van cht van het i HaLaschoL te 'belchtL^dat** 1I:jïeflei'Jssoh°ol en ^£ga£o|etallnS - achterwege LI R taling van, eve van 0 et wordeij uur van h hooi ten 01 aan de PV/<- V i o r M2 ;slijn moet) an de ^ef alschoob ebouw doo^ genomen. ■V;ovendien V X-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 622