Afzender of voor steller Volg num mer Korte inhoud Datum stelt een regeling voor met betrek king tot de verrekening van de aan PAi 'ud toekomende wedde, nu deze bi; den distributiedienst is werkzaam gesteld 843 Techn.Ambtenaar Gasbedrijf In al Ambt s diens

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 625